Buku Teks Pendidikan Islam

Buku Teks

Bahagian 1

PENDIDIKAN ISLAM T6 PK - MPL (SEMAKAN 2017) - PART 1.pdf

Bahagian 2

PENDIDIKAN ISLAM T6 PK - MPL (SEMAKAN 2017) - PART 2.pdf

Bahagian 3

PENDIDIKAN ISLAM T6 PK - MPL (SEMAKAN 2017) - PART 3.pdf

Bahagian 4

PENDIDIKAN ISLAM T6 PK - MPL (SEMAKAN 2017) - PART 4.pdf

Buku Aktiviti

Bahagian 1

PENDIDIKAN ISLAM T6 PK - MPL (SEMAKAN 2017) BA - PART 1.pdf

Bahagian 2

PENDIDIKAN ISLAM T6 PK - MPL (SEMAKAN 2017) BA - PART 2.pdf