Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor

Video PDP 1

Baca nota dan jawab kuiz di bawah.

Lokomotor dan Bukan Lokomotor.mp4

Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor

Mengenal jenis pergerakan asas.

Kuiz 1: Pergerakan Asas

Video PDP 2

Ritma Sekata dan Rentak Berpandu

Manipulasi Alatan

Kombinasi Aktiviti Lokomotor dan Bukan Lokomotor serta Manipulasi Alatan