Menghidupkan dan Mematikan Komputer

Baca nota dan jawab kuiz di bawah.

Menghidupkan dan Mematikan Komputer

Ketahui langkah yang betul dalam mengendalikan komputer.

Langkah menghidupkan komputer.pptx
Langkah mematikan komputer.pptx

Kuiz 1: Langkah Menghidupkan dan Mematikan Komputer