Ikon Perisian Pemprosesan Kata (MS Word)

Baca nota dan jawab kuiz di bawah.

Ikon Perisian Pemprosesan Kata.pptx

Ikon Perisian Pemprosesan Kata (MS Word)

Kenali Ikon.

Kuiz 1: Ikon MS Word

Kuiz 2: Fungsi Ikon MS Word