Unit 1 - Melodi Riang Ria

Bersua Kembali

Audio 1 - Latihan Pemanasan Suara 1

AUDIO 01 LATIHAN PEMANASAN SUARA 1.mp3

Audio 2 - Vokal Lagu Bersua Kembali

AUDIO 02 VOKAL LAGU BERSUA KEMBALI.mp3

Audio 3 - Instrumental Lagu Bersua Kembali

AUDIO 03 INSTRUMENTAL LAGU BERSUA KEMBALI.mp3

Nyanyi Ha Ha Ha

Audio 4 - Latihan Pemanasan Suara 2

AUDIO 04 LATIHAN PEMANASAN SUARA 2.mp3

Audio 5 - Vokal Lagu Nyanyi Ha Ha Ha

AUDIO 05 VOKAL LAGU NYANYI HA HA HA.mp3

Audio 6 - Instrumental Lagu Nyanyi Ha Ha Ha

AUDIO 06 INSTRUMENTAL LAGU NYANYI HA HA HA.mp3

KENALI PIC

Audio 7 - Bunyi Pic Tinggi

AUDIO 07 BUNYI PIC TINGGI.mp3

Audio 8 - Bunyi Pic Rendah

AUDIO 08 BUNYI PIC RENDAH.mp3

Ayah

Audio 9 - Vokal Lagu Ayah

AUDIO 09 VOKAL LAGU AYAH.mp3

Audio 10 - Instrumental Lagu Ayah

AUDIO 10 INSTRUMENTAL LAGU AYAH.mp3

Sana Sini

Audio 11 - Vokal Lagu Sana Sini

AUDIO 11 VOKAL LAGU SANA SINI.mp3

Audio 12 - Instrumental Lagu Sana Sini

AUDIO 12 INSTRUMENTAL LAGU SANA SINI.mp3

Audio 13 - Vokal Lagu Sana Sini (Tempo Cepat)

AUDIO 13 VOKAL LAGU SANA SINI (TEMPO CEPAT).mp3

Audio 14 - Instrumental Lagu Sana Sini (Tempo Cepat)

AUDIO 14 INSTRUMENTAL LAGU SANA SINI (TEMPO CEPAT).mp3

Audio 15 - Vokal Lagu Sana Sini (Tempo Lambat)

AUDIO 15 VOKAL LAGU SANA SINI (TEMPO LAMBAT).mp3

Audio 16 - Instrumental Lagu Sana Sini (Tempo Lambat)

AUDIO 16 INSTRUMENTAL LAGU SANA SINI (TEMPO LAMBAT).mp3