Unit 5: Pengaturcaraan

Bahagian 1 - Asas Pengaturcaraan

Bahagian 2 - Bahasa Pengaturcaraan

Bahagian 3 - Komputer Benam

Komputer Benam: Kereta Kawalan Jauh

Komputer Benam: Mesin Pencetak

Bahagian 3 - Langkah-Langkah Kerja

Contoh 1 - Buang Sampah Ke Dalam Tong Sampah

Contoh 2 - Membeli Barang Di Kedai

Tuliskan algoritma, pseudokod dan carta alir bagi proses-proses berikut

Membeli Makanan daripada Mesin Layan Diri

Menyiram Pokok Sayuran di Taman Botani

Kopi untuk Ayah

Aktiviti Lain