Unit 3: Multimedia

Bahagian 1 - Kenali Perisian Penyuntingan Grafik dan Audio

Bahagian 2 - Fungsi Perisian Penyuntingan Grafik dan Audio

Bahagian 3 - Membuat Poster Digital

VIDEO 9 Ammend - MEMBUKA AKAUN CANVA

VIDEO 10 Ammend - MEMBUAT POSTER DIGITAL

Bahagian 4 - Menyunting Audio

VIDEO 11 Ammend 2 - MERAKAM SUARA

VIDEO 12 Ammend 2 - MEMOTONG AUDIO

VIDEO 13 Ammend - MEMASUKKAN KESAN PADA AUDIO

Bahagian 5 - Membangunkan Laman Blog

VIDEO 14 Ammend - MEMASUKKAN TEKS

VIDEO 15 Ammend - MENAMBAH HALAMAN

VIDEO 16 Ammend - MEMASUKKAN IMEJ

VIDEO 17 Ammend - MEMASUKKAN AUDIO

VIDEO 18 Ammend - MEMASUKKAN VIDEO

VIDEO 19 Ammend - MEMASUKKAN HIPERPAUTAN

VIDEO 20 Ammend - MENYEBARKAN PAUTAN BLOG

Bahagian 6 - Bijak TMK