Peraturan Makmal Komputer

Baca nota dan jawab kuiz di bawah.

Peraturan Makmal Komputer.pptx

Peraturan Makmal Komputer

Perkara-perkara yang wajib dipatuhi di dalam makmal komputer sekolah.

Kuiz 1: Peraturan Makmal Komputer

Jom Menyanyi Sambil Belajar Peraturan Makmal Komputer

Aktiviti 2: Pilih Peraturan Makmal Yang Betul

Aktiviti 3: Pilih Peraturan Makmal Yang Betul