(MS Word) Memadam Baris Dan Lajur

Rakaman Google Meet

Buku Teks

Tonton Video Berikut

Memadam Lajur

Aktiviti 1 - Latihan Amali

Muat Turun fail jadual di bawah dan lakukan aktiviti memadam baris dan lajur sebagaimana ditunjukkan dalam video di atas.