Kenali Butang Papan Kekunci

Baca nota dan jawab kuiz di bawah.

Kenali Butang Papan Kekunci.pptx

Kenali Butang Papan Kekunci

Kuiz 1: Kenali nama butang pada papan kekunci.

Kuiz 2: Kenali fungsi butang pada papan kekunci

Kuiz 3