Unit 4: Penggunaan Data

Bahagian 1 - Maksud dan Ciri-Ciri Pengkalan Data

Bahagian 2 - Contoh-Contoh Pengkalan Data

Bahagian 3 - Jadual, Rekod, dan Medan

Bahagian 4 - Menghasilkan Pangkalan Data