Unit 3: Multimedia

Rakaman Google Meet

Bahagian 1

Bahagian 2

Bahagian 3

Bahagian 4

Bahagian 1 - Ikon dalam Microsoft Powerpoint

Bahagian 2 - Elemen Multimedia

Bahagian 3 - Microsoft Powerpoint

Bahagian 4 - Melancarkan Microsoft Powerpoint

Bahagian 5 - Membina Slaid Microsoft Powerpoint (1)

Memasukkan Imej

Bahagian 6 - Membina Slaid Microsoft Powerpoint (2)

Memasukkan Audio

Memasukkan Video

Menukar Latar Belakang Slaid

Bahagian 7 - Membina Slaid Microsoft Powerpoint (3)

Memasukkan Animasi

Memasukkan Animasi Transisi

Memasukkan Animasi Pada Teks Atau Imej

Bahagian 8 - Bijak TMK

Aktiviti Lain