Unit 5: Pengaturcaraan

Bahagian 1 - Kenali Scratch

Bahagian 2 - Fitur dalam Scratch

Bahagian 3 - Scratch Dalam Talian dan Luar Talian

VIDEO 28 Ammend - MUAT TURUN DAN PASANG SCRATCH 3.0-1

Bahagian 4 - Membangunkan Permainan

VIDEO 29 Ammend 2 - MEMBANGUNKAN PERMAINAN BHG 1

VIDEO 29 Ammend 2 - MEMBANGUNKAN PERMAINAN BHG 2

Bahagian 5 - Membentangkan Projek Permainan

Bahagian 6 - Bijak TMK