Unit 2: Maklumat dan Komunikasi Dalam Talian

Bahagian 1 - Komuniti Maya

Bahagian 2 - Muat Turun Bahan Dalam Google Classroom

VIDEO 6 Ammend - MUAT TURUN BAHAN DARIPADA GOOGLE CLASSROOM

Bahagian 3 - Muat Naik Lampiran Ke Google Classroom

VIDEO 7 Ammend - MUAT NAIK LAMPIRAN KE GOOGLE CLASSROOM

Bahagian 4 - Papan Cerita

Bahagian 5 - Berkongsi Maklumat

VIDEO 8 Ammend - BERKONGSI MAKLUMAT

Bahagian 6 - Bijak TMK