Unit 2: Maklumat dan Komunikasi Dalam Talian

Bahagian 1 - Internet

Bahagian 2 - Contoh Enjin Gelintar

Bahagian 3 - Mencari Maklumat

Bahagian 4 - Memuat Turun Dokumen

Bahagian 5 - Simpan Dengan Selamat

Bahagian 6 - Mari Berkongsi Melalui E-mel

Bahagian 7 - Mari Berkongsi Melalui YouTUbe

Aktiviti Lain