Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor

Baca nota dan jawab kuiz di bawah.

Lokomotor dan Bukan Lokomotor.mp4

Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor

Mengenal jenis pergerakan asas.

Kuiz 1: Pergerakan Asas