Unit 3 - Degupan Muzik

LAGU JONG JONG INAI

AUDIO 22 - VOKAL LAGU JONG JONG INAI DENGAN PERKUSI PADA DETIK PERTAMA

AUDIO 22 VOKAL LAGU JONG JONG INAI DENGAN PERKUSI PADA DETIK PERTAMA.mp3

AUDIO 23 - VOKAL LAGU JONG JONG INAI DENGAN PERKUSI PADA DETIK PERTAMA DAN KETIGA

AUDIO 23 VOKAL LAGU JONG JONG INAI DENGAN PERKUSI PADA DETIK PERTAMA DAN KETIGA.mp3

AUDIO 24 - VOKAL LAGU JONG JONG INAI BERSERTA PERMAINAN PERKUSI 1

AUDIO 24 VOKAL LAGU JONG JONG INAI BERSERTA PERMAINAN PERKUSI 1.mp3

AUDIO 25 - VOKAL LAGU JONG JONG INAI BERSERTA PERMAINAN PERKUSI 2 (TEMPO CEPAT)

AUDIO 25 VOKAL LAGU JONG JONG INAI BERSERTA PERMAINAN PERKUSI 2 (TEMPO CEPAT).mp3

AUDIO 26 - VOKAL LAGU JONG JONG INAIĀ  BERSERTA PEMAINAN PERKUSI 2 (TEMPO LAMBAT)

AUDIO 26 VOKAL LAGU JONG JONG INAI BERSERTA PEMAINAN PERKUSI 2 (TEMPO LAMBAT).mp3

AUDIO 27 - VOKAL LAGU JONG JONG INAI BERSERTA PERKUSI MENGIKUT IRAMA

AUDIO 27 VOKAL LAGU JONG JONG INAI BERSERTA PERKUSI MENGIKUT IRAMA.mp3

LAGU CAN MALI CAN

AUDIO 28 VOKAL LAGU CAN MALI CAN BERSERTA PERKUSI MENGIKUT IRAMA

AUDIO 28 VOKAL LAGU CAN MALI CAN BERSERTA PERKUSI MENGIKUT IRAMA.mp3