Peranti Komputer

Baca nota dan jawab kuiz di bawah.

Peranti Komputer.pptx

Peranti Komputer

Input, Output, dan Storan

Kuiz 1: Komponen Komputer

Kuiz 2: Jenis Komponen Komputer

Kuiz 3: Kelaskan Komponen Komputer Mengikut Kumpulan Yang Betul

Kuiz 4: Pilih peranti komputer yang betul.